sysops.it

Outsourcing IT pozwoli ci prowadzić biznes taniej

info@sysops.it
+48 666 930 111

Administracja serwerami

Doradztwo przy wyborze sprzętu

Bogata oferta rynkowa hardware'u wymaga doświadczenia w wyborze odpowiedniej platformy.

Doradztwo przy optymalizacji usług

Wybór właściwej usługi softwarowej jest gwarancją jej długotrwałego, bezawaryjnego działania.

Proces
migracji

Dobrze zaplanowana, sprawna migracja z minimalnym czasem przestoju.

Konfiguracja

Poprawne uruchomienie usług, skonfigurowanie systemu monitoringu.

Utrzymanie

Biężący monitoring, wysokie SLA, aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa.

Rozwój

W aspekcie skalowalności platformy, jak również warstwy aplikacji.

Doradztwo przy wyborze sprzętu

Ten etap naszej współpracy występuje, jeśli potrzebujesz wsparcia przy wyborze serwera dedykowanego np. w trakcie migracji z hostingu współdzielonego. Współpracujemy z dostawcami platform sprzętowych (m.in. hetzner.de, ovh.com, home.pl). Po wstępnych rozmowach oraz zapoznaniu się z wymaganiami aplikacji wspólnie podejmujemy decyzję.

Doradztwo przy optymalizacji usług

Bazując na naszym doświadczeniu jesteśmy gotowi pomóc ci przy wyborze usług, które będą uruchamiane na serwerze dedykowanym. Oferujemy wsparcie o szerokim spektrum narzędzi (od serwerów DNS, przez warstwy cache'ujące np. Varnish, do silników baz danych np. MySQL, PostgreSQL). Przeczytaj więcej o używanych aplikacjach.

Migracja

Priorytetem planowanej migracji jest skrócenie czasu przestoju aplikacji oraz wyeliminowanie potencjalnych błędów w działaniu aplikacji w nowym środowisku. Na tym etapie mogą pojawić się kroki pośrednie, które są konieczne w celu usprawnienia tego procesu (np. przeniesienie domen na nasze serwery DNS, aby skrócić czas TTL do wartości optymalnej).

Konfiguracja

Kluczem do bezawaryjnego działania jest poprawne skonfigurowanie serwisów. Weryfikacja tego działania jest realizowana poprzez odpowiednio skalibrowany system monitoringu (m.in. minimalizacja błędów false-positive, uniknięcie zalewu informacyjnego).

Utrzymanie

Utrzymanie serwerów przez naszą firmę realizujemy poprzez:

 • monitoring 24/7/365,
 • jesteśmy pierwszą linią obrony aplikacji przed nieplanowanymi przestojami,
 • prowadzimy działania proaktywne w celu utrzymania wysokiego SLA,
 • analizujemy charakterystykę kluczowych punktów infrastruktury,
 • monitorujemy dzienniki zdarzeń serwera.

Nieodłącznym elementem utrzymania infrastruktury jest dbanie o bezpieczeństwo.

Zapewniamy security w standardzie:

 • przeprowadzamy aktualizacje oraz instalujemy bieżące poprawki,
 • wykonujemy cykliczne audyty bezpieczeństwa działających serwisów,
 • tworzymy kopie zapasowe danych (backup jest utrzymywany w co najmniej 3 miejscach jednocześnie),
 • oferujemy system do wykrywania i zapobiegania intruzom (IDS/IPS),
 • weryfikujemy poprawność i integralność wykonania kopii zapasowych.

Rozwój

Konstruując ofertę nawet pojedynczego serwera dedykowanego myślimy perspektywicznie, dlatego ewentualna rozbudowa jest przewidywalnym procesem.

 • W aspekcie skalowalności platformy oferujemy kilka poziomów redundancji (active-passive, active-active) oraz różne sposoby rozpraszania ruchu na poszczególne węzły klastra HA. Innymi słowy jesteśmy gotowi na nagły wzrost ruchu, który będzie wynikiem np. zwiększonej oglądalności twoich stron.
 • W przypadku warstwy aplikacji dodajemy narzędzia, których potrzebę generuje rozwój twoich usług. Przykładem jest usprawnienie wyszukwiania w aplikacji webowej poprzez zastosowanie zewnętrznego silnika Sphinx.

ZAMÓW